ý nào không đúng với khu công nghiệp mới

ý nào không đúng với khu công nghiệp

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp ở …

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp ở nước ta. A. Chính phủ quyết định thành lập. B. Chuyên sản xuất công nghiệp. C. Có nhiều điểm dân …

Ý nào sau đây không đúng với khu công nghiệp

A. Do chính phủ quyết định thành lập. B. Không có ranh giới địa lí xác định. C. Không có dân cư sinh sống. D. Chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các …
>>> xem thêm 

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm khu công nghiệp …

30 thg 5, 2020 — Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm khu công nghiệp? A. Do Chính phủ quyết định thành lập B. Không có ranh giới địa lí xác định C.
ý nào không đúng với khu công nghiệp mới
ý nào không đúng với khu công nghiệp mới

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập …

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung ở nước ta? … Ý nào sau đây thể hiện cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng …

Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP giai đoạn 1960 – 2004 có xu … trong nông nghiệp Hoa Kì · Ý nào sau đây không đúng với khu vực Tây Nam Á …

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm chính của khu công …

7 thg 5, 2020 — Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung? A. Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. B. Khu …
ý nào không đúng với khu công nghiệp mới
ý nào không đúng với khu công nghiệp mới

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công …

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp? … Đặc điểm nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay.

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công …

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung ? … Đáp án đúng: b. Phương pháp giải. Xem lại đặc … Các sơ đồ trên lần lượt phù hợp với các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ? Cho các sơ đồ …

Câu 23. Ý nào sau đây không đúng với khu công nghiệp? A …

Câu 23. Ý nào sau đây không đúng với khu công nghiệp? A. Do chính phủ quyết định thành lập. B. Không có ranh giới địa lí xác định. C. Không có dân cư sinh …

Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm …

Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta? A. Có nguồn lao động dồi dào. B. Có thế mạnh lâu dài. C.

Bị thiếu: khu ‎| Phải bao gồm: khu
ý nào không đúng với khu công nghiệp mới
ý nào không đúng với khu công nghiệp mới

địa KH2.docx – Câu 1 Ý nào sau đây không phải là phương …

Câu 2. Trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng là: A. Hà Nội B. Hải Phòng C. Thái Nguyên D. Nha Trang Câu 3. Ý nào sau đây không đúng với khu công nghiệp …

Nội dung các khu công nghiệp khu chế xuất – Chính phủ

Chủ trương phát triển các khu công nghiệp là đúng đắn, phù hợp, đã góp … a) Khả năng thu hút đầu tư của một số khu công nghiệp còn thấp, dẫn đến không phát huy … Ý chí quyết tâm và sự quan tâm của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban … Quy hoạch phát triển khu công nghiệp chưa thực sự gắn với quy hoạch phát …

Câu 1:Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm địa hình đồi …

DOC

A. Công nghiệp– xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất, Nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ … Câu 18: Ý nào sau đây không đúng về thế mạnh khu vực đồi núi ở nước ta:.
ý nào không đúng với khu công nghiệp mới
ý nào không đúng với khu công nghiệp mới

Trắc nghiệm bài 26 Địa lí 12 – Cơ cấu ngành công nghiệp.

A. 2 nhóm với 28 ngành công nghiệp. … Ngành công nghiệp nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay … Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất thuộc về khu vực … Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp …

Bài viết cùng chủ đề:

Tin mới hơn